Doelstelling

De Vereniging van Gepensioneerden Douwe Egberts heeft ten doel het behartigen van de belangen van gepensioneerden van Douwe Egberts en daarmee verbonden ondernemingen in Nederland.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door middel van:

  • Veilig stellen van de pensioenen en de haalbaarheid van indexatie.
  • Meer directe invloed door zitting in het Belanghebbenden Orgaan van het
    Algemeen Pensioenfonds STAP Kring Douwe Egberts.
  • Actieve deelname in de koepelvereniging Koepel Gepensioneerden waarbij VGDE is aangesloten om de stem van Douwe Egberts -gepensioneerden te laten doorklinken in het overleg in Den Haag.

Lees hier de statuten.