Mutatieformulier voor leden

Onderstaand lid van de Vereniging van Gepensioneerden Douwe Egberts
wenst zijn/haar registratiegegevens te wijzigen.
wenst zijn/haar lidmaatschap m.i.v. volgend jaar te beƫindigen.
is overleden. Wij verzoeken het lidmaatschap te beƫindigen.
wil toestemming geven voor automatische incasso van de contributie.
Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
M/V Man
Vrouw
Geboortedatum dd/mm/jjjj
OUDE SITUATIE
Straatnaam
Huisnummer
Toevoeging
Postcode
Woonplaats
e-mail adres
Telefoonnummer
Mijn bankreke-
ningnummer is
NIEUWE SITUATIE
Straatnaam
Huisnummer
Toevoeging
Postcode
Woonplaats
e-mail adres
Telefoonnummer
Mijn bankreke-
ningnummer is