Lidmaatschap

Waarom lid worden?

Voor een werknemer bij een bedrijf worden de belangen behartigd door de ondernemingsraad en de vakbonden, maar wie doet dat voor de gepensioneerden? Helaas, bijna helemaal niemand en daarom is het van wezenlijk belang dat ook deze groep van zich kan laten horen. Hiervoor is een goede organisatie in de vorm van een vereniging noodzakelijk.

Juist daarom is de Vereniging van Gepensioneerden Douwe Egberts opgericht.

Aanmelden als nieuw lid.

Wijzigen van uw gegevens.