Aanmelden nieuw lid

Voorletters
Tussenvoegsel
Achternaam
M/V Man
Vrouw
Straatnaam
Huisnummer
Toevoeging
Postcode
Woonplaats
e-mail adres
Telefoonnummer
Geboortedatum dd/mm/jjjj
Was werkzaam bij
De contributie bedraagt: € 15,= per jaar, het jaar van aanmelding is gratis.
IBAN-nr NL 11 RABO 0111 4850 61. BIC-code Bank: RABONL2U.
Automatische incasso Ik ga wel accoord met automatische incasso
Ik ga niet accoord met automatische incasso,
U ontvangt in de formele bevestiging verdere
informatie over het betalen van de contributie.
Mijn bankreke-
ningnummer is
Ik heb belangstelling
voor een functie
in het bestuur of commissie van de VGDE.
in het bestuur van het pensioenfonds.