Home


Welkom op de website van de
Vereniging van Gepensioneerden
Douwe Egberts

 
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
 
Het bestuur van de VGDE nodigt leden uit voor het bijwonen van een van onderstaande regionale ledenvergaderingen.

Regio Noord: dinsdag 5 oktober 2021 Joure.
Partycentrum ’t Haske, Vegelinsweg 20, 8501 BA Joure, (tel. 0513 415 281).
Inloop 10:30 uur
Aanvang vergadering 11:00 uur
Om 12:30 lunch en drankje op kosten VGDE
Einde ALV om 14:30 waarna nog gelegenheid voor gezellig samenzijn.

Regio Midden/Zuid: woensdag 6 oktober 2021 Nieuwegein.
Partycentrum ’t Veerhuis, Nijemonde 4, 3434 AZ Nieuwegein, (tel. 030 60 644 48).
Inloop 10:30uur
Aanvang vergadering 11:00 uur
Om 12:30 lunch en drankje op kosten VGDE
Einde ALV om 14:30 waarna nog gelegenheid voor gezellig samenzijn.
De vergadering van 6 oktober in Nieuwegein is de formele algemene ledenvergadering

U kunt u hier aanmelden.
 

Vereniging Gepensioneerden Douwe Egberts (VGDE) is de belangenvereniging van
oud-medewerkers van Koninklijke Douwe Egberts en daarmee verbonden ondernemingen die, via het Alg. Pensioenfonds STAP Kring Douwe Egberts, pensioen ontvangen.

Doelstelling

De Vereniging van Gepensioneerden Douwe Egberts heeft ten doel het behartigen van de belangen van gepensioneerden van Douwe Egberts en daarmee verbonden ondernemingen in Nederland.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door middel van:

  • Veilig stellen van de pensioenen en de haalbaarheid van indexatie.
  • Meer directe invloed door zitting in het Belanghebbenden Orgaan van het
    Algemeen Pensioenfonds STAP Kring Douwe Egberts.
  • Overleg met de vakorganisaties om de belangenbehartiging te coördineren.
  • Actieve deelname in de koepelvereniging Koepel Gepensioneerden waarbij VGDE is aangesloten om de stem van Douwe Egberts -gepensioneerden te laten doorklinken in het overleg in Den Haag.


Als lid van onze vereniging kunt u ons ook volgen op Facebook.