Home

Welkom op de website van de

Vereniging Gepensioneerden Douwe Egberts.

Vereniging Gepensioneerden Douwe Egberts (VGDE) is de belangenvereniging van oud-medewerkers van Koninklijke Douwe Egberts en daarmee verbonden ondernemingen die, via het Alg. Pensioenfonds STAP Kring Douwe Egberts, pensioen ontvangen.

Beste leden van de VGDE.

Tot onze spijt hebben we als bestuur van de VGDE op 9 maart moeten beslissen dat de ALV in april niet door kan gaan in verband met het coronavirus.
Wij zijn als ouderen toch wel een kwetsbare groep en dan moet je geen risico nemen.
Als er meer duidelijkheid komt over de omvang van het coronavirus kunnen mogelijk in het najaar toch nog een ALV voor 2020 beleggen.
Wanneer hier meer over bekend is komen we er bij jullie op terug.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur
Foeke de Boer.

 

Als lid van onze vereniging kunt u ons ook volgen op Facebook.