Home

Welkom op de website van de

Vereniging Gepensioneerden Douwe Egberts.

Vereniging Gepensioneerden Douwe Egberts (VGDE) is de belangenvereniging van oud-medewerkers van Koninklijke Douwe Egberts en daarmee verbonden ondernemingen die, via het Douwe Egberts Pensioen Fonds (DEPF), pensioen ontvangen.

De volgende data kunt u alvast noteren in uw agenda betreffende
de Algemene ledenvergadering:

dinsdag 18 april om 15.00 in Utrecht
woensdag 19 april om 14.00 in Joure.
De officiële uitnodiging volgt na het verschijnen van de e.v. Nieuwsbrief.

Als lid van onze vereniging kunt u ons ook volgen op Facebook.